לימודים לתואר שלישי

לימודים לתואר שלישי

כללי:

בבית הספר לפילוסופיה מתקיימים לימודי התואר השלישי בבלשנות, לימודים קוגניטיביים, מדעי הדתות, היסטוריה ופילוסופיה של המדע, ופילוסופיה כללית.

עבודות הדוקטורט הנכתבות במסגרת ביה"ס משקפות קשת רחבה של דיסציפלינות ומגוון של חומרי-מחקר ומתודולוגיות. עבודת הדוקטורט היא עבודת מחקר רחב היקף ברמה אקדמית גבוהה שעוברת שיפוט חיצוני ואישור של מומחים מוכרים בתחום.

המחקר מתבצע תחת הדרכה של אחד או יותר מחברי הסגל של ביה"ס, וניתן לצרף גם חוקרים בכירים נוספים מן הארץ ומן העולם, במידת הצורך ועל פי תחומי מומחיותם.

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.

 

 

שלב הקבלה:

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א מוכר (בציון 85 ומעלה כשהציון על עבודת הגמר הוא 85 לפחות).

תלמידי ב"א מצטיינים במיוחד, ותלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני, יוכלו להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט. המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד. במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי לא להשאירם בלא תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הד"ר.

לפרטים נוספים על תנאי הקבלה ועל המסלול הישיר ראו בעמוד מידע שימושי למועמדים

 

כיצד מתקבלים?

בשלב ראשון עלייך לאתר מנחה מתאים ולקבל את הסכמתו/ה להנחיה. 

מנחים בקרב חברי סגל ביה"ס שייכים לחוג לפילוסופיה, למכון כהן ללימודי היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, או לחוג לבלשנות. 

כדי לאתר מנחה רלוונטי תוכל/י להיעזר ברשימת המנחים ותחומי המחקר שלהם כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה.

ניתן לפנות אליהם באופן ישיר באמצעות המייל. 

לאחר קבלת הסכמה בכתב של המנחה, ניתן להגיש בקשה לקבלה ללימודים לוועדה היחידתית של תלמידי מחקר. 

 

מהם תנאי הקבלה?

 • ממוצע ציונים בתואר שני - 85.
 • עבודת תזה בציון 85. 

במהלך הלימודים עליך לעמוד בחובות 2 סמינרים בהיקף 8 ש"ס סה"כ בהתאם לבחירתך ולאחר ייעוץ/אישור המנחה.

לידיעתך, בקורסים אלה יש להגיש את כל המטלות הנדרשות ולקבל ציון.

כמו-כן, כל תלמיד נדרש להשלים גם 4 שעות של סמינר מתודולוגי (ציון השתתפות בלבד).

תלמיד המגיע מפקולטה אחרת או תלמיד שסיים לימודי תואר שני ללא עבודת תזה, יכול להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר ויהיה עליו לבצע השלמות לקראת הקבלה לתואר שלישי.

ההשלמות תקבענה ע"י המנחה ותועברנה לאישור ביה"ס. על התלמיד להשיג בכל אחד מקורסי ההשלמה ציון 85 לפחות. 

על תלמיד המעונין להתקבל במסגרת מסלול ישיר לדוקטורט לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים בידיעון בית הספר

כמו-כן, תלמיד חייב בפטור משפה זרה שנייה ברמת מתקדמים (או השלמה של קורס מזורז).

 

המסמכים שיש להגיש למזכירות בעת הרישום:

 1. תעודות של תואר ראשון ותואר שני. יש להציג תעודות מקוריות במידה והתארים לא ניתנו באוניברסיטת ת"א. מועמד שסיים תואר שני באוניברסיטת ת"א איננו צריך להגיש תעודות. 
 2. רשימת קורסים וציונים של תואר ראשון ושני הכוללים ממוצע משוקלל של הקורסים, ציון סופי לתואר וציון עבודת הגמר. יש להציג מסמכים מקוריים, במידה והתארים לא ניתנו באוניברסיטת ת"א. 
 3. טופס רישום לתלמידי מחקר הכולל אישור בכתב של חבר סגל בכיר המסכים להנחות את המועמד והרשאי להנחות תלמידים לתואר שלישי (חברי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, גם ללא קביעות). יש לציין בטופס את נושא העבודה המשוער, וכן על המנחה לפרט באם התלמיד נדרש ללימודיי השלמה. 
 4. צילום ת.ז כולל ספח (לתלמיד שאינו מאוניברסיטת תל-אביב).
 5. קורות חיים ורשימת פרסומים. 
 6. תמונת פספורט.
 7. יש למלא טופס מקוון בקישור הזה. 

 

לאחר אישור וועדת תלמידי מחקר, על המועמד לבצע רישום לתואר שלישי באמצעות אתר האינטרנט - רישום ומידע למועמדים ורישום לאוניברסיטה, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. 

בסיום הקלדת כל הפרטים הנרשם יקבל בדוא"ל הודעה הכוללת מספר אסמכתא. אישור ממוחשב ישלח בדואר. קוד אישי ישלח בדואר לאחר עיבוד נתוני ההרשמה. 

 

* הרישום לתואר שלישי מתבצע במשך כל השנה ואינו כרוך בתשלום. 

 

מידע ופרטים נוספים:

פרטים לגבי המסלול לתואר ודרישות הלימודים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה במדור תלמידי מחקר. 

עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר - תואר שלישי בקישור זה. 

בכל שאלה או בקשה בנושאי שכר לימוד ניתן לפנות למוקד האוניברסיטה בטלפון: 03-6405550.

לחילופין, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל בכותבת: im@tau.ac.il.

קבלת קהל - מתקיימת בימי א', ב', ד', ה' בין השעות 09:00 - 12:00, וביום ג' בין השעות 08:00 - 16:00. 

 

מידע אודות קרנות ומלגות בקישור הזה. 

 

* נבקש להבהיר: לפני פניה לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד מחקר בביה"ס, יש לעיין היטב בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, ובמידע כללי לתלמידי מחקר כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה. 

 

 

מהלך הלימודים ולימודי השלמה:

 1. תלמידים הלומדים לתואר שלישי נדרשים במהלך לימודיהם להשתתף בשני קורסים סמינריונים ( 8 שעות לימוד סמסטריאליות) ובשני קורסים מתודולוגיים (4 שעות סמסטריאליות). פירוט הקורסים המתודולוגיים המוצעים על ידי ביה"ס ניתן למצוא בידיעון.
 2. ידיעת שפות זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי ביה"ס. התלמידים יידרשו להוכיח שליטה ברמת מתקדמים בשפה נוספת.
 3. תלמידים שאינם בעלי תואר מ"א באחד מן התחומים הבאים: בלשנות, לימודים קוגניטיביים, מדעי הדתות, היסטוריה ופילוסופיה של המדע, או פילוסופיה כללית, נדרשים ללימודי השלמה, על-פי תוכנית אישית הנקבעת בשיתוף עם המנחה ומאושרת על-ידי ביה"ס.
 4. בנוסף להיצע המגוון בביה"ס,יכולים התלמידים להירשם לקורסים הניתנים בבתי הספר האחרים בפקולטה ובפקולטות האחרות.

 

 

שלבי הלימודים:

מסלולי הד"ר נחלקים ל- 2 שלבים:

 

שלב א': 

בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. טופס הנחיות לכתיבת הצעת המחקר וטופס מתאים להגשתה ניתן להוריד בעמוד "מידע שימושי לסטודנטים".

 

שלב ב': 

בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת הד"ר. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדת תלמידי המחקר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>