מלגות

מלגות

תלמידי התואר השני, עם סיום שנת ההשלמות, רשאים לפנות בבקשה למלגת עידוד. במהלך לימודי המ.א. במכון יוכל התלמיד לקבל מילגה שכזו לכל היותר פעמיים. ההחלטה הסופית מתקבלת בוועדת המילגות של המכון שמתכנסת אחת לשנה, על בסיס השגיו של התלמיד והמלצות מורי המכון. תלמידי התואר השלישי רשאים לפנות בבקשה למילגות קיום במסגרות השונות של האוניברסיטה והפקולטה כמו גם במסגרת המכון.

 

טופס בקשה מלגת תואר שלישי 

טופס בקשת מלגת עידוד לתואר שני  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive