רשימת סמינרי המחקר המעודכנת עלתה לאתר המכון, הכוללת קישורים לכל ההרצאות בסמסטר ב׳

רשימת סמינרי המחקר המעודכנת עלתה לאתר המכון, הכוללת קישורים לכל ההרצאות בסמסטר ב׳

19 יוני 2020

רשימת סמינרי המחקר המעודכנת עלתה לאתר המכון, הכוללת קישורים לכל ההרצאות בסמסטר ב׳.

לרשימה בקרו בעמוד ״סמינר מחקר״

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive