ספרות עברית וספרות כללית

המסלול מורכב מקורס חובה אחד וממגוון סמינרים בתיאוריה של הספרות, בספרות עברית ובספרות כללית.

בחירת הסמינרים נעשית בהתייעצות עם יועצי התואר השני של החוג, ועם מנחה התיזה (לתלמידות/י המסלול המחקרי).

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

 

האתר נועד להתמצאות בלבד. פרטים ונוסח מחייב ראו בידיעון החוג.

הלימודים בחוג לתואר שני מתקיימים בשני אופנים: מחקרי (עם עבודת גמר, 28 ש"ס) ועיוני (ללא עבודת גמר, 36 ש"ס).

מבנה הלימודים של המסלול:

א. לימודי חובה (סה"כ 2 ש"ס)

1) קורס "מפגשי מחקר", חובה על כלל תלמידי החוג (2 ש"ס).

ב. לימודי בחירה (26 ש"ס במסלול מחקרי, ו-34 ש"ס במסלול עיוני).
יש לבחור מתוך רשימת הסמינרים לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב.

תלמידי המסלול המחקרי יידרשו להגיע לרמת פטור בשפה זרה שניה. במסלול העיוני, ניתן יהיה להכיר בקורסי השפה ברמת "מתקדמים" או "מזורז" בהיקף 4 ש"ס.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive