ספרות עברית וספרות כללית

המסלול מורכב מקורס חובה אחד וממגוון סמינרים בתיאוריה של הספרות, בספרות עברית ובספרות כללית.

בחירת הסמינרים נעשית בהתייעצות עם יועצי התואר השני של החוג, ועם מנחה התיזה (לתלמידות/י המסלול המחקרי).

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

 

האתר נועד להתמצאות בלבד. פרטים ונוסח מחייב ראו בידיעון החוג.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive