רשימת מסגרות לתואר ראשון

120 – לימודי ליבה

131 – שיעורי בחירה בספרות עברית

132 – שיעורי בחירה בספרות כללית

133 – קורסי העשרה בחוג אחר לתלמידי חד חוגי

143 – סמינר בספרות עברית וספרות כללית (עבודת רפרט)

140 – סמינר בספרות עברית וספרות כללית (עבודה סמינריונית)

150 – סדנאות בכתיבה יוצרת נתיב משולב (שירה וסיפורת)

151 – סדנאות בכתיבה יוצרת (סיפורת)

152 –סדנאות בכתיבה יוצרת (שירה)

154 – קורסי תרגום

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive