תנאי קבלה

לתואר השני יתקבלו תלמידים/ות שסיימו תואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לספרות עברית (בעבר), בחוג לתורת הספרות הכללית (בעבר), או בחוג לספרות, בציון 80 ומעלה, וכן תלמידים/ות שסיימו תואר ראשון בספרות בציון 80 ומעלה במוסד אקדמי מוכר אחר.

מועמדים/ות שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים באוניברסיטת תל-אביב, או בכל חוג שאיננו ספרות בכל מוסד אקדמי מוכר אחר בציון 80 ומעלה, יידרשו ללימודי השלמה בהיקף של עד 14 שעות סמסטריאליות  כמפורט בסעיף "לימודי השלמה".

וועדת הקבלה החוגית תשקול גם את מועמדותם של מי שממוצע הציונים שלהם לתואר ראשון הוא בין 75-79. קבלה חריגה כזו תחייב עמידה בלימודי השלמה שתקבע הוועדה בממוצע 80 לפחות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive