רשימת מסגרות לתואר שני

תואר שני מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)

630 – קורסי תואר שני

631 – סמינרים לתואר שני

888 – קורסי אשכול

650 – עבודה סמינריונית לתואר שני

623 – בחינת גמר לתואר שני

 

תואר שני מסלול מחקרי

620 – קורסי תואר שני

624 – סמינרים לתואר שני

889 – קורסי אשכול

640 – עבודה סמינריונית לתואר שני

622 – עבודת גמר לתואר שני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive