הנחיות להגשת הצעת מחקר

אורך ההצעה: כארבעה עמודים מודפסים ברווחים כפולים  + עמוד שער.

עמוד השער יכלול את הפרטים הבאים:

 • שם התלמיד
 • מספר ת"ז
 • שנת תחילת הלימודים לתואר שני
 • שם המנחה
 • התחום בו תיכתב העבודה
 • שם העבודה בעברית
 • שם העבודה באנגלית.

ההצעה עצמה תכלול:

 • תיאור קצר של הנושא, של הקורפוס הספרותי הרלוונטי ושל ההקשר התיאורטי.
 • תיאור תמציתי של המחקר הקיים בתחום.
 • ניסוח תמציתי של השאלה המרכזית שתידון בעבודה, תוך הדגשת תרומתו של הדיון המוצע למחקר הקיים.
 • תיאור המתודולוגיה שעליה תתבסס העבודה.
 • רשימה ביבליוגרפית ראשונית (של כעשרים פריטים).
 • ראשי פרקים של העבודה.

להצעה יש לצרף את טופס אישור לכתיבת עבודת גמר לתואר שני ואת אישור המנחה (ראו בנספח המשך).

ההצעה תוגש למזכירות החוג (עותק קשיח אחד ובדוא"ל) לצורך רישום ובקרה.

 

נספח: טופס אישור המנחה

אני מאשר/ת בזה כי אני מוכן/נה להנחות את התלמיד/ה ______________________ בעבודת הגמר לתואר שני בנושא שהוצע ופורט לעיל.

אני מאשר/ת בזאת את תוכנית העבודה המצ"ב.

 

          _____________                                      _____________

                 תאריך                                               חתימת המנחה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>