הנחיות להגשת הצעת מחקר

אורך ההצעה: כארבעה עמודים מודפסים ברווחים כפולים  + עמוד שער.

עמוד השער יכלול את הפרטים הבאים:

 • שם התלמיד
 • מספר ת"ז
 • שנת תחילת הלימודים לתואר שני
 • שם המנחה
 • התחום בו תיכתב העבודה
 • שם העבודה בעברית
 • שם העבודה באנגלית.

ההצעה עצמה תכלול:

 • תיאור קצר של הנושא, של הקורפוס הספרותי הרלוונטי ושל ההקשר התיאורטי.
 • תיאור תמציתי של המחקר הקיים בתחום.
 • ניסוח תמציתי של השאלה המרכזית שתידון בעבודה, תוך הדגשת תרומתו של הדיון המוצע למחקר הקיים.
 • תיאור המתודולוגיה שעליה תתבסס העבודה.
 • רשימה ביבליוגרפית ראשונית (של כעשרים פריטים).
 • ראשי פרקים של העבודה.

להצעה יש לצרף את טופס אישור לכתיבת עבודת גמר לתואר שני ואת אישור המנחה (ראו בנספח המשך).

ההצעה תוגש למזכירות החוג (דוא"ל) לצורך רישום ובקרה.

 

נספח: טופס אישור המנחה

אני מאשר/ת בזה כי אני מוכן/נה להנחות את התלמיד/ה ______________________ בעבודת הגמר לתואר שני בנושא שהוצע ופורט לעיל.

אני מאשר/ת בזאת את תוכנית העבודה המצ"ב.

 

          _____________                                      _____________

                 תאריך                                               חתימת המנחה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>