סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות י

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' חוה יבלונקהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6408910
03-6409463
ד"ר עדו יזרעלוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםסגל אקדמי בכיר
ד"ר עדו יעבץפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409198
פרופ' אורי יפתחפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםסגל אקדמי בכיר
03-6409779
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive