סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות ה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אבנר הולצמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409882
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
03-6409882
פרופ' סילבי הוניגמןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
52-2585430
פרופ' זוליה הורבטפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405022
03-6405109
ד"ר רן הכהןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6041734
03-6407405
ד"ר אהוד הלפריןפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6407814
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תסגל אקדמי בכיר
פרופ' דפנה הקר דרורפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרסגל אקדמי בכיר
03-6440681
03-6406385
פרופ' תמר הרציגפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405293
פרופ' אורנה הרריפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409779
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםהררי אורנה
03-6409779
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםראש חוג
03-6409779
ד"ר רעות הרריפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive