סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםסגל אקדמי בכיר
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406806
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6409723
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6404954
03-6406954
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6409314
03-6406712
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מכון
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409458
03-6406229
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעמית הוראה
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתראש חוג
2092 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
03-6407596
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405021
03-6405109
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive