סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות ש

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אוריה שביטפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6410203
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםראש חוג
03-6410203
פרופ' יוסף שורץפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405628
03-6409463
פרופ' גלילי שחרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יובל שחרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6405542
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
03-6405542
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםראש חוג
03-6405542
פרופ' מאיר שחרפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6405952
03-6405950
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
03-6405952
03-6405950
ד"ר רוני שטאוברפקולטה למדעי הרוחמרכז קנטורסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
ד"ר גיא שטיבלפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407807
פרופ' קרלו שטרנגרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6996090
03-6406393
03-6996970
ד"ר יעל שטרנהלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405042
פקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405042
ד"ר עינת רות שיטריתפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405025
ד"ר ביאטה שייחטוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
ד"ר סמדר שיפמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6413129
03-6409689
פרופ' מלאת שמירפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405047
03-6407312
פרופ' ישעיהו שןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6407867
03-6023862
ד"ר מיכל שפיראפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
ד"ר שגיא שפרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409102
פרופ' מרים[מירי] שפר מוסנזוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6407060
03-6406934
ד"ר אסף שרוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6406363
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive