סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר כנרת להדפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרסגל אקדמי בכיר
ד"ר יאיר לויפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409713
ד"ר אילנית לוי שחםפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
ד"ר מיקה לוי-יממוריפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6407836
03-6409457
פרופ' מנחם לורברבויםפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
02-5675433
03-6409790
02-6710007
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגן דקאן
02-5675433
03-6409790
02-6710007
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
02-5675433
03-6409790
02-6710007
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
02-5675433
03-6409790
02-6710007
פרופ' מאיר ליטבקפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6409461
03-6406665
פקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש חוג
03-6409450
03-6409461
03-6406665
פרופ' חררדו לייבנרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406660
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתראש חוג
03-6406660
פרופ' עודד ליפשיץפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409952
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
03-6409952
ד"ר אהוד לםפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409198
ד"ר דפנה לנגוטפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6406085
פרופ' אלפרד לנדמןפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405025
03-6405109
פרופ' אבשלום לניאדופקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
073-3804104
4104 (פנימי)
03-6406229
ד"ר אמיר לרנרפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6405029
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive