סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםסגל אקדמי בכיר
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406806
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6409723
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6404954
03-6406954
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6409314
03-6406712
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מכון
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409458
03-6406229
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעמית הוראה
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתראש חוג
2092 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
03-6407596
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405021
03-6405109
פרופ' גדעון בוהקפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
03-6409790
03-6407367
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409790
03-6407367
פרופ' שלמה בונימוביץפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409590
ד"ר אורי בלקינדפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405003
פרופ' ארז בן יוסףפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6406055
03-6406883
פרופ' נאסר בסלפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
ד"ר אירית בקפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409704
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
ד"ר און ברקפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
פרופ' רן ברקאיפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409591
פרופ' אותי בת-אל פוקספקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405021
03-6405109
פרופ' פינג ג'אנגפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6472002
03-6405015
03-6472002
פרופ' יובל גדותפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהראש חוג
ד"ר יובל גובניפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
03-6405112
פרופ' שמחה גולדיןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מרכז אקדמי
03-6409171
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מרכז
03-6409171
פרופ' עפרה גולדשטין גדעוניפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6409394
03-6409215
פרופ' אסף גולדשמידטפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6408819
03-6406712
פרופ' מרדכי גולניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהועדת מינויים יחידתית
פרופ' אילנה גומלפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405039
03-6407312
ד"ר עינת גונןפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
פרופ' אברהם גופרפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407607
03-6407237
ד"ר אמיר גילןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409590
פרופ' מיכאל גלוזמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409689
פרופ' מרק גמזהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6407836
ד"ר נוח שמואל גרברפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' רפאל גרינברגפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6405470
03-6407237
פרופ' עירן דורפמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6405305
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותראש חוג
03-6405305
ד"ר איל דותןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6203690
03-6409502
03-5288347
פרופ' יעל דרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותסגל אקדמי בכיר
03-6408410
פרופ' אלי דרזנרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405034
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
03-6405034
פרופ' חוה[חוי] דרייפוספקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409079
03-6405542
ד"ר גיא דרשןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
03-6408557
03-6407367
פרופ' אבנר הולצמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409882
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
03-6409882
פרופ' סילבי הוניגמןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
52-2585430
פרופ' זוליה הורבטפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405022
03-6405109
ד"ר רן הכהןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6041734
03-6407405

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive