סמינר מחקר 13 בינואר: תיאולוגים, נביאים וסוכני ידע אחרים בראשית ימי האוניברסיטה - ערב עיון לכבוד ספרה של איילת אבן עזרא (משתתפים: ברברה מאייר, יוסי שוורץ, איילת אבן עזרא).

סמינר מחקר 13 בינואר: תיאולוגים, נביאים וסוכני ידע אחרים בראשית ימי האוניברסיטה - ערב עיון לכבוד ספרה של איילת אבן עזרא (משתתפים: ברברה מאייר, יוסי שוורץ, איילת אבן עזרא). הסמינר יתקיים בגילמן 449 בשעה 18:00.

06 ינואר 2020

איילת אבן עזרא (האוניברסיטה העברית)

ברברה מאייר (אוניברסיטת תל אביב)

יוסי שוורץ (אוניברסיטת תל אביב) 

תיאולוגים, נביאים וסוכני ידע אחרים בראשית ימי האוניברסיטה.

ערב עיון לכבוד ספרה של איילת אבן עזרא:

 Ecstasy in the Classroom: Trance, Self, and the Academic Profession in Medieval Paris

הערב חוגג את יציאתו של ספרה החדש של איילת אבן עזרא, העוסק בדיוניהם של תיאולוגים באוניברסיטה הצעירה של פריז שדנו בחוויה האקסטטית, באמונה ובאופן בו מתגלים בהם תפיסות חדשות של העצמי, ובבעיות שהטרידו אותם עצמם כבעלי מקצוע המחפשים את מקומם החברתי והתרבותי ברגע קונקרטי ומכריע בהיסטוריה של הידע.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive