סמינר מחקר 3 בדצמבר: יובל קרמניצר - הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון

סמינר מחקר 3 בדצמבר: יובל קרמניצר - הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון. הסמינר יתקיים בגילמן 449 בשעה 18:00.

29 נובמבר 2018

יובל קרמניצר

מכון כהן

הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון

ירושלים למנדלסון הוא ספר שנקרא על פי רוב בהקשר של הגות יהודית. מרבית קוראיו מבקשים ללמוד מתוכו על יחסה של הדת לתבונה, ועל טיבה ואופיה של היהדות. ואולם דווקא בחלק ״הכללי״ של הספר ניתן למצוא תיאוריה ייחודית ורבת עניין לגבי מקורות הסדר הפוליטי והחוק, וכוחה של הדת. בליבה של תיאוריה זו, אבקש להראות, פיתוח חשוב של מושג חמקמק בתולדות המחשבה הפוליטית: החוק הלא כתוב. בהרצאה אעמוד על עיקרי הרעיונות הפוליטיים הגלומים בירושלים, ואראה כיצד הם מתפתחים מתוך ביקורתו של מנדלסון על ההמשגה של היחס שבין הפוליטיקה והדת כיחס בין שתי ישויות שביניהן נמתח גבול, וכניסיון לשרטט דגם חלופי למודל שגור זה של ההבדל בין התיאולוגי והפוליטי.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive