סמינר מחקר 10 ביוני (זוכה פרס פונקנשטיין תשע״ט): אהוביה גורן - רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח

סמינר מחקר 10 ביוני (זוכה פרס פונקנשטיין תשע״ט): אהוביה גורן - רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח. הסמינר יתקיים בגילמן 449 בשעה 18:00.

04 יוני 2019

אהוביה גורן 

אוניברסיטת בן גוריון 

זוכה פרס פונקנשטיין תשע״ט 

רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח

ההרצאה תעסוק בדמותו והגותו של המלומד היהודי-ונציאני רבי משה חפץ )1712-1664 ,)ותדון באמצעותה באופייה של התקבלותם של רעיונות המהפכה המדעית בספרות הרבנית של העת החדשה המוקדמת. חפץ היה החכם היהודי הראשון שביקש להפנים אל תוך פרשנות התנ"ך אטומיזם פיזיקלי, תוך דחייה מפורשת ומודעת של מקורותיה הקלאסיים של הפילוסופיה היהודית שבבסיסה עמדו עקרונות אריסטוטליים ואפלטוניים. ההרצאה תציג את פולמוסו של חפץ עם קודמיו ואת מקורות ההשראה הפילוסופיים של הגותו האטומיסטית והספקנית, ומשם תפנה לבחינה מחודשת של תזה מקובלת לפיה הפנמה של רעיונות מדעיים אל ההגות היהודית התאפשרה מן הבחינה האפיסטמולוגית רק בעקבות הפרדתם מן התיאולוגיה. מקרה המבחן של חפץ והחיבורים עליהם השפיע מזמין עיון מחודש בסוגיה זו שראשיתו יוצע בהרצאה .

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive