סמינר מחקר 15 בינואר: אינה לייקין - המקורות הסוציאליסטיים של מדיניות נאוליברלית: ניהול האוכלוסייה ופוליטיקת הידע הדמוגרפי ברוסיה הפוסט-סובייטית

סמינר מחקר 15 בינואר: אינה לייקין - המקורות הסוציאליסטיים של מדיניות נאוליברלית: ניהול האוכלוסייה ופוליטיקת הידע הדמוגרפי ברוסיה הפוסט-סובייטית. ההרצאה תתקיים בבניין גילמן בחדר 449, בשעה 18:00.

09 ינואר 2018
סמינר מחקר

שינויים מושגיים שהתחוללו בדמוגרפיה הסובייטית בעשורים האחרונים לקיומה של ברית המועצות עיצבו את הקטגוריות בבסיס השיח אודות המשבר הדמוגרפי ברוסיה הפוסט-סובייטית. בכך הן מהוות את התשתית למדיניות דמוגרפית חדשה, שמזכה אימהות שיולדות יותר מילד אחד במענק כספי חד פעמי. גם אם לא ניתן להבין מדיניות זו ללא התייחסות לתפיסות מונטריות ניאוליברליות שאומצו ברוסיה לאחר נפילתה של ברית המועצות, אטען כי שורשיהן של קטגוריות השיח שמעצבים מדיניות זו נמצאים דווקא בהתפתחויות תיאורטיות שהתרחשו במחקר הדמוגרפי בתקופה הסובייטית המאוחרת (שנות השישים עד שנות השמונים), הרחוקה מרחק משמעותי מהסדר הניאוליברלי העכשווי. בהרצאה אראה כיצד ידע שיוצר על ידי דמוגרפים סובייטים בתקופה זו תורם ליצירת רעיונות פוליטיים עכשוויים שמדגישים התנהגות אינדיבידואלית כמקור הבעיה הדמוגרפית וכמפתח לפתרונה. מעבר לטענת ההמשכיות, ההרצאה מאתגרת את ייצוג הניאוליברליזם כמערך אידיאולוגי קוהרנטי ואחיד ומראה את האופי ״הפרזיטי״ שלו, שמייצר פרקטיקות אידיאולוגיות וביורוקרטיות על בסיס מערכי ידע שנוצרו תחת משטר פוליטי ואידיאולוגי שונה.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive