סמינר מחקר 5 במרץ: חווה יבלונקה - ה״אבולוציה של הנפש המרגישה״

סמינר מחקר 5 במרץ: חווה יבלונקה - ה״אבולוציה של הנפש המרגישה״. הסמינר יערך בגילמן 449 בשעה 18:00.

21 פברואר 2018

ה"אבולוציה של הנפש המרגישה"

בהרצאה זו אציג את הרעיונות העיקריים בספר העומד להתפרסם בקרוב. הספר מאמץ גישה נטורליסטית-אבולוציונית על מנת להבין את החוויה הסובייקטיבית הכוללת יכולות פנומנליות חושיות. נעשה שימוש במתודולוגיה הבסיסית של חקר המפנה האבולוציוני של הופעת החיים על פני כדור הארץ – המעבר ממערכות כימיות מורכבות למערכות חיות. על פי הגישה הזאת, כמו החיים, גם חוויה סובייקטיבית היא צורת קיום אשר יש להבינה במונחי יחסי גומלין ייחודיים בין תת-תהליכים וחלקים המַבנים מערכת דינמית מכוונת-מטרה. על מנת לאפיין את המערכת אני מזהה את הסַמן האבולוציוני של המפנה – תכונה או יכולת של המערכת שממנה אפשר לשחזר, או להנדס-לאחור את המערכת-המאפשרת אותו – מערכת שיש לה מערך התכונות והכישורים ההכרחיים והמספיקים לאפיונה ככזאת (כמערכת חיה, כמערכת חווה). במקרה של המפנה לתהליכי חיים, הסמן הוא יכולת תורשה פתוחה; במקרה של החוויה הסובייקטיבית, הסמן הוא יכולת למידה אסוציאטיבית פתוחה. אני מגדירה ומציגה יכולת זו ברמה ההתנהגותית והפונקציונלית, וטוענת כי המימוש הנוירונאלי-אנטומי של יכולת זו בקבוצות שונות של בעליי חיים מחייב את קיומה של חוויה סובייקטיבית בהם. אסיים בדיון בחלק מהמסקנות העולות מהמחקר – הפריסה של יכולת החוויה הסובייקטיבית בעולם החי, ופירוש מחודש של השאלה על אודות התפקוד של החוויה.  

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive