חברי הסגל בכיר, עמ"ה, ממ"ה

תוצאות חיפוש עבור האות ב

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר אלמוג[אלמוג בהר] בהר
פרופ' דרור בורשטייןרוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
ד"ר דניאל פרנ בלאושטייןגילמן
03-6409689
ד"ר מיכל בן-נפתליגילמן
ד"ר איל אהרן בסן
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive