סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' ברוס מדי-וויצמןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406447
03-6415802
ד"ר יפעת חיה מוניקנדםפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' יחזקאל מוצפיפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
03-6409787
03-6407031
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותראש חוג
03-6409787
03-6407031
פרופ' משה מורגנשטרןפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
03-6406353
פרופ' עמוס מוריס-רייךפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' נועם מזרחיפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
03-6407208
03-6407367
פקולטה למדעי הרוחחוג למקראראש חוג
03-6407208
03-6407367
ד"ר ענת מטרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409708
פרופ' איריס מילנרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409689
09-8663617
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחסגן דקאן
03-6409689
09-8663617
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותראש חוג
03-6409689
09-8663617
פרופ' בלהה מלמןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405309
03-6406229
פרופ' איה טובה מלצר אשרפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405024
פרופ' רון מרגוליןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
03-6407213
03-7440584
דרור אהרן משעניפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
ד"ר עמוס נדןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
פרופ' איל נוהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
09-7419684
03-6407621
03-6406229
ד"ר מרים נסימובפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פרופ' ורד נעםפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
02-5352768
03-6406503
ד"ר נועה נעמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405408
03-7314985
ד"ר דבורה סויניפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407236
ד"ר טליה סוצקוברפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
03-6409967
03-6407301
פקולטה למדעי הרוחחוג למקראראש חוג
03-6409967
03-6407301
ד"ר יהונתן יוסף סטבסקיפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405044
ד"ר רוזלי סיטמןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6407846
03-6409466
פרופ' טל סילוניפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6409093
03-6405109
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
03-6409093
03-6405109
ד"ר אורי סלעפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6409424
פקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהראש חוג
03-6409424
פרופ' רקפת סלע-שפיפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותסגל אקדמי בכיר
03-6409548
ד"ר ירון סנדרוביץפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405933
03-5230906
ד"ר לידר ספיר-חןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6406028
פרופ' צבי סרפרפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6406362
ד"ר ניר עברוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6408709
פרופ' מאירה פוליאקפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
03-6407896
03-6407367
ד"ר חנה פולין-גלאיפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
פרופ' אורנה פלגפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותסגל אקדמי בכיר
03-6991721
03-6405012
03-6407909
ד"ר עילית פרברפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405034
ד"ר אורי פרויספקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409785
פרופ' אלחנן פרידלנדרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6408296
ד"ר ברנדון דרו[ברן] פרידמןפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תסגל אקדמי בכיר
פרופ' יונתן פרייספקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםסגל אקדמי בכיר
02-6725266
03-6409454
02-6717443
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
02-6725266
03-6409454
02-6717443
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
02-6725266
03-6409454
02-6717443
ד"ר רוני פרצ'קפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6407836
פרופ' גליה פת שמירפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6406838
03-6209777
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6406838
03-6209777
ד"ר לטיציה צ`רקוואליניפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
פרופ' גליה צברפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408012
ד"ר רועי צהרפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6407814
ד"ר מירה צורףפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תעובד מחקר
03-6409993
פקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409993
ד"ר נורית צפרירפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409339
ד"ר ליאורה רבק[צרפתי ליאורה] צרפתיפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6405367
פרופ' מישל קאהןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409460
ד"ר נירית קדמוןפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405023
03-6405109
ד"ר דוד קובץ'פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6407588
ד"ר טל קוגמןפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעמית הוראה
ד"ר עידו קוךפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive