סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ליאורה רבק [צרפתי ליאורה] צרפתיהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6405367
ד"ר לטיציה צרקווליניהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתסגל אקדמי בכיר
פרופ' מישל קאהןהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6409460
ד"ר דוד קובץ'הפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6407588
ד"ר טל קוגמןהפקולטה למדעי הרוחהתכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוערסגל אקדמי בכיר
ד"ר עידו קוךהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' נדין קופרטי-צורהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתסגל אקדמי בכיר
03-6475951
03-6409786
03-6475951
פרופ' ליאו קוריהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםסגל אקדמי בכיר
03-6409788
ד"ר יואל קורנרייךהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' אביעד קליינברגהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405660
03-6409625
ד"ר ורה קפלןהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר ברית-המועצותסגל אקדמי בכיר
03-6408202
03-6409721
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מכון
03-6408202
03-6409721
פרופ' שאול קצירהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםסגל אקדמי בכיר
03-6409463
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםראש מכון
03-6409463
פרופ' רוני קצירהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותסגל אקדמי בכיר
ד"ר עזר ראסיןהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותסגל אקדמי בכיר
פרופ' עוזי רביהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
4995 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"תראש מרכז אקדמי
4995 (פנימי)
ד"ר עודד רבינוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6407998
פרופ' דניאל רוההפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409492
פרופ' אורית רוזיןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-9325575
03-6409408
03-9325575
פרופ' ישי רוזן צביהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
03-6409954
פרופ' יובל רוטמןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדותראש בית הספר
03-6409175
פרופ' דלית מרים רום שילוניהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
02-6288255
03-6407995
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
02-6288255
03-6407995
פרופ' רות רונןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405628
פרופ' איריס רחמימובהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6424277
03-6496229
פרופ' נועם רייזנרהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
פרופ' רענן רייןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406667
03-6406669
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מרכז
03-6406667
03-6406669
ד"ר עפרה רכטרהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405034
ד"ר אשבל רצוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםסגל אקדמי בכיר
פרופ' אוריה שביטהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6410203
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מרכז
03-6410203
הפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםראש חוג
03-6410203
פרופ' יוסף שורץהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםסגל אקדמי בכיר
03-6405628
פרופ' גלילי שחרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יובל שחרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
054-2408517
03-6409277
03-6405542
הפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
054-2408517
03-6409277
03-6405542
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםראש חוג
054-2408517
03-6409277
03-6405542
פרופ' מאיר שחרהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6405952
03-6405950
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
03-6405952
03-6405950
פרופ' רוני שטאוברהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
ד"ר גיא שטיבלהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407807
ד"ר יעל שטרנהלהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405042
הפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405042
ד"ר עינת רות שיטריתהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותסגל אקדמי בכיר
03-6405025
ד"ר ביאטה שייחטוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
ד"ר שירה דינה שמואליהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםסגל אקדמי בכיר
פרופ' מלאת שמירהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405224
פרופ' ישעיהו שןהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6407867
03-6023862
ד"ר מיכל שפיראהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
ד"ר שגיא שפרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409102
פרופ' מרים [מירי] שפר מוסנזוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409625
03-6406934
פרופ' אסף שרוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6406363

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>